Elektrotechniek

Situering

Zou jij ook wel eens willen weten hoe een smartphone het klaarspeelt om zoveel functies te integreren en razensnel met allerlei andere apparaten te communiceren? Interesseert het je hoe een GPS-systeem werkt, ook in een stad met tunnels en gebouwen die in beton zijn opgetrokken? Wil je mee aan de wieg staan van de nieuwe generatie mobiele netwerken (5G+) of smart devices voor het Internet-of-Things (IoT)? Ben je onder de indruk van de vooruitgang die zelfrijdende auto's de laatste jaren gemaakt hebben? Dan is de opleiding elektrotechniek echt iets voor jou!

  • Je leert alles over hardware in elektronische systemen: het maken van de kleinste transistoren, het ontwerpen van energiezuinige componenten voor slimme aparaten, het ontwikkelen van nieuwe systemen voor de medische wereld ...
  • Je leert alles over digitale communicatie: de fysica achter elektromagnetische golven en glasvezelverbindingen, geavanceerde coderingen voor de compressie van videostreams, de protocollen die er voor zorgen dat je altijd een stabiele verbinding hebt ...
  • Je leert alles over digitale informatie: van het omvormen van een link naar een simpele QR-code, tot geavanceerde gezichtsherkenning.
  • Je leert programmeren in o.a. C, C++ en Python en gaat hier mee aan de slag om hardware aan te sturen of uit te lezen.

iPhone 11 teardown

Vergelijking met andere opleidingen

Werktuigkunde-Elektrotechniek (WE)

Zoals uit de naam mag blijken heeft deze opleiding wel iets met elektrotechniek te maken, maar de nadruk ligt vooral op de opwekking, opslag en transport van elektrische energie, en op de conversie van elektrische energie in beweging (motoren), warmte, koude, enz. Kortom: de opleiding Werktuigkunde-Elektrotechniek gebruikt elektriciteit voornamelijk als vermogendrager en de opleiding elektrotechniek gebruikt elektriciteit als informatiedrager.

Computerwetenschappen (CW)

Een opleiding die vrij dicht bij de Elektrotechniek staat is deze van de Computerwetenschappen. Daarin is ook aandacht voor het ontwerp en de realisatie van computer-hardware en software, maar bij de CW ligt het accent vooral op de software, en meer bepaald op de zogenaamde toepassingssoftware. Dergelijke software wordt typisch in hoge-niveau computertalen (zoals Java en C++) ontwikkeld en draait op een algemeen computersysteem (je laptop, desktop). De opleiding Elektrotechniek heeft meer aandacht voor ingebedde software (en firmware) die nodig zijn om de hardware van onze slimme apparaten een uitgebreider palet aan functies te geven. Volgens bedrijfsleiders is het nadenken over massaal parallellisme en hardware veel moeilijker achteraf aan te leren dan de knepen van software-ontwikkeling en zijn elektrotechnisch ingenieurs daarom erg gegeerd in het bedrijfsleven

Studentenvereniging CenEka

De richting elektrotechniek heeft samen met computerwetenschappen een actieve studentenvereniging, CenEka. Haar doel is studenten ook na de les bijeen te brengen met leuke activiteiten en ze draagt haar steentje bij om jullie te vormen tot volleerde ingenieurs.

CenEka biedt een uitgebreide waaier aan ontspannende activiteiten aan: Virtual Reality gaming-avonden, kroegentochten, BBQs ... en uiteraard de spetterende CenEkwis. Op dies natalis slaan Ceneka en VTK de handen in elkaar om thermiLAN te organiseren, een 24 uur durende LAN-party in de therminal. Uiteindelijk is er ook de TechTrip, een reis tijdens de paasvakantie naar één van de mooiste steden in Europa om zowel culturele als technologische pareltjes te ontdekken.

CenEka op bezoek bij Google - London TechTrip

Verder organiseert CenEka ook geregeld lezingen over interessante onderwerpen die tijdens lessen minder besproken worden. Enkele voorbeelden van vorig jaar waren blockchain, social robotics en 5G. Studenten elektrotechniek komen zo ook in contact met hot topics in de computerwetenschappen en vice versa. CenEka probeert eveneens, met het oog op een latere carrière, sterke banden te smeden tussen studenten en de bedrijfswereld. Op bedrijfsbezoeken (bv. Barco of Picanol) en op de jaarlijkse jobbeurs emecs leer je een diverse groep bedrijven kennen, zodat je goed-geïnformeerd kan beslissen welke job je wilt.

Meer weten of alvast (gratis) lid worden? Spreek het bestuur dan zeker aan op de Q&A chat.


Projectlijn

De aanwezigheid van projecten en groepswerk is erg belangrijk in de opleiding elektrotechniek. Naast allerhande projecten voor vakken bevat elk opleidingsjaar een apart projectvak. In je eerste bachelor had je reeds Ingenieursproject I, en in het tweede bachelorjaar wordt dit verdergezet door Ingenieursproject II, waar je verschillende elektrische schakeling ontwerpt en realiseert. In het derde bachelorjaar wordt dit bekroond met het vakoverschrijdend project (VOP), een projectvak dat dienst doet als bachelorproef. In deze videopresentaties lichten studenten uit de derde bachelor hun project van dit semester toe.


Jobprofielen

Werken in een bedrijf

Als je afstudeert als burgerlijk ingenieur in de elektrotechniek begin je je loopbaan doorgaans in een technische functie, als lid van een ontwerp- of onderzoeksteam, en evolueer je gaandeweg naar een meer algemene beleidsfunctie. Goed beleid vereist immers leiderschap, ervaring en een degelijke kennis, en een master in de elektrotechniek bezit deze eigenschappen. Een enquête onder afgestudeerde elektrotechnisch ingenieurs bracht aan het licht dat afgestudeerden gemakkelijk van bedrijf wisselen. Dit komt ondermeer omdat er heel veel bedrijven zijn die elektrotechnisch ingenieurs nodig hebben, en ze zoeken waar ze te vinden zijn.

Companies

Met je diploma elektrotechniek kan je terecht komen in zeer verscheiden sectoren. Zo werken er alumni bij onder meer Alcatel, Arcelor Mittal, Philips, Barco, Agfa Gevaert, NMBS, KBC, IBM, Proximus, Telenet, Siemens, Nokia, of de VRT. Veel ingenieurs zijn ook erg gegeerd door de talrijke KMO’s in de technologiesector die Vlaanderen en België rijk is. Deze kleinere bedrijven zijn minder bekend bij het grote publiek maar ze staan aan de basis van heel wat nieuwe technologische ontwikkelingen en zoeken voortdurend naar nieuw talent om te kunnen groeien.

  • Een product dat onze ingenieurs bijvoorbeeld maakten is het intelligente camerasysteem van CMOSIS. Dit wordt gebruikt voor het bestuderen van sportbewegingen of animatie, intelligente verkeersgeleidingssystemen, de ruimtevaart, industriële inspectie, medische toepassingen en veel meer.
  • Als tweede voorbeeld geven we Barco Healthcare dat beeldschermen ontwikkelt die gebruikt worden in digitale mammografie. De elektrotechnisch ingenieurs ontwikkelen de componenten van het beeldscherm zoals het LCD, de LED-backlight en de optische filters, maar staan ook in voor geavanceerde digitale beeldverwerking en het schrijven van de software die deze schermen aansturen.

Fade

Doctoreren aan de universiteit

Een groot aantal masters (meer dan 30%) stapt niet meteen naar het bedrijfsleven, maar doet eerst enkele jaren wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit of een onderzoeksinstelling. Een doctoraatsdiploma is niet alleen onontbeerlijk als toegang tot een functie in het hoger onderwijs, maar het geeft ook veel gemakkelijker toegang tot een functie in een onderzoeksinstelling of de R&D-afdeling van een groot bedrijf. Terwijl je doctoreert doe je een schat aan ervaring op, waar je je hele verdere loopbaan kan uit putten. Door de voortdurende uitbreiding van de universitaire onderzoeksgroepen blijft de vraag naar doctorandi stijgen en zijn de onderzoeksgroepen verplicht om steeds meer afgestudeerden uit het buitenland aan te trekken. Doctorandi werken daardoor intensief samen met collega’s uit andere culturen die vaak een elektrotechnische opleidingen met zeer verschillende accenten gevolgd hebben. Door die samenwerking groeit je netwerk, wat zeer nuttig kan zijn voor je verdere loopbaan.


Meer informatie

Wil je meer weten?

  • Kom op deze pagina alles te weten over de vakken uit de bachelor en master elektrotechniek
  • Ontdek hier een selectie foto's en video's van de onderzoeksinfrastructuur waar je als student elektotechniek mee aan de slag kan.
  • Luister naar getuigenissen of projectpresenties (VOP) van enkele studenten elektrotechniek nu.
  • Lees onze bachelor- of masterbrochure met extra info.

Heb je nog bijkomende vragen?